physics
 

 

 یکاهای اصلی در SI  

 

 

نماد

نام

کمیت

kg

کیلوگرم

جرم

s

ثانیه

زمان

a

آمپر

جریان الکتریکی

k

کلوین

دمای ترمودینامیکی

mol

مول

مقدار ماده

cd

شمع

شدت روشنایی

m

متر

طول

 

 

 SIتعدادی از یکاهای فرعی در

 

یکاهای فرعی یکاهایی هستند که از یکاهای اصلی بدست می آیند.

 

نماد

نام

کمیت

HZ

هرتز

بسامد

N

نیوتون

نیرو

Pa

پاسکال

فشار

J

ژول

انرژی و کار

C

کولن

بار الکتریکی

W

وات

توان

F

فاراد

ظرفیت

S

زیمنس

رسانایی

Wb

وبر

شار مغناطیسی

V

ولت

نیروی محرکهءالقائی

H

هانری

القا

Ω

اُهم

مقاومت الکتریکی

T

تسلا

میدان مغناطیسی

 

  نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم بهمن ۱۳۸۶ساعت 15:40  توسط مصطفی رحمانی  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM